Graafinen suunnittelu yritykselle

Graafinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän suunnittelua, joka yhdistää taiteen ja tekniikan luodakseen visuaalista sisältöä. Se sisältää logojen, yritysilmeen, mainosten, esitteiden ja muiden visuaalisten ilmaisumuotojen suunnittelua. Graafinen suunnittelija käyttää usein väriä, muotoa, tekstiä ja kuvia viestin välittämiseen. Hyvä graafinen suunnittelu on visuaalisesti houkutteleva, mutta myös helposti ymmärrettävä ja tarkoituksenmukainen.

Graafisen suunnittelun tavoitteena on auttaa yrityksiä ja organisaatioita parantamaan brändiään, viestiään ja yleistä ulkonäköään. Se on olennainen osa markkinointia ja mainontaa, jotta tuotteet ja palvelut saavat parhaan mahdollisen huomion ja erottuvat kilpailijoista. Hyvä graafinen suunnittelu huomioi myös kohdeyleisön ja luo miellyttävän käyttökokemuksen, oli kyseessä sitten verkkosivu, mainos tai esite.

Graafisen suunnittelun palvelut

Yritysilmeen suunnittelu
599€

Yritysilme kuvaa yrityksen visuaalista tyyliä ja tunnusmerkkejä, kuten logon, väripaletin, fontit ja graafiset elementit. Tämä ilme luo yrityksestä yhtenäisen ja tunnistettavan brändin, joka erottuu kilpailijoista.

Hyvin toteutettu yritysilme viestii ammattimaisuutta ja luotettavuutta asiakkaille ja sidosryhmille. Yritysilmeen on oltava selkeä ja johdonmukainen, jotta se voidaan helposti tunnistaa kaikissa yrityksen viestinnän kanavissa, kuten verkkosivuilla, mainoksissa ja visuaalisissa elementeissä, kuten yrityksen tiloihin teipatuissa mainoksissa.

Yritysilme on keskeinen tekijä brändin rakentamisessa, joka auttaa yritystä määrittelemään sen persoonallisuutta ja arvoja, jotta se voi luoda kestävän suhteen asiakkaiden kanssa.

Graafinen ohjeisto visuaaliselle viestinnälle
199€

Graafinen ohjeisto on dokumentti, joka sisältää yrityksen visuaalisen ilmeen käytön ohjeet ja periaatteet. Se sisältää yleensä ohjeet logon käytöstä, fonteista, värikoodeista, kuvamuodoista ja muista visuaalisista elementeistä.

Graafinen ohjeisto varmistaa, että yrityksen brändi-identiteetti on johdonmukainen ja yhtenäinen kaikissa viestinnän muodoissa, kuten verkkosivuilla, painotuotteissa, mainoksissa, käyntikorteissa jne. Näin yrityksen tunnettuus ja luotettavuus lisääntyvät.

Graafisen ohjeiston noudattaminen on tärkeää, sillä yhtenäinen ilme vahvistaa brändin tunnistettavuutta ja erottuvuutta kilpailijoista. Se myös auttaa säilyttämään ammattimaisen ja luotettavan kuvan yrityksestä asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä. Graafista ohjeistoa on helppo käyttää, koska se tarjoaa selkeitä ohjeita kaikille käyttäjille ja helpottaa uusien materiaalien suunnittelua ja tuotantoa.

Yritysesite halvalla
149€ / 100kpl

Yritysesite, eli yrityksen esittelymateriaali, on tärkeä osa yrityksen markkinointiviestintää. Se esittelee lyhyesti yrityksen tarjoaman tuote- tai palveluvalikoiman sekä yrityksen taustat, tavoitteet ja vahvuudet.

Tyypillisesti yritysesitteeseen kuuluu yrityksen visuaalinen ilme, lyhyet tekstit ja kuvat. Esitteen tavoitteena on houkutella potentiaalisia asiakkaita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita tarttumaan puhelimeen tai lähettämään sähköpostia.

Hyvä yritysesite on selkeä, informatiivinen ja visuaalisesti houkutteleva. Sen tulisi olla helppolukuinen ja sisältää yrityksen tärkeimmät tiedot tiiviisti pakattuna. Yritysesite on tärkeä osa yrityksen markkinointia, ja sen laadukas toteutus auttaa erottumaan kilpailijoista.

Käyntikortin suunnittelu
119€ / 100kpl

Käyntikortti on tärkeä osa liiketoimintaa. Se sisältää yleensä nimen, tittelin, yrityksen nimen ja osoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Käyntikortti on tarkoitettu jaettavaksi potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tapaamisten tai tapahtumien aikana.

Hyvä käyntikortti on selkeä ja helposti luettavissa, käyttää hyvälaatuista paperia ja fonttia. Käyntikortin tyyli riippuu yrityksen brändistä ja viestistä, jota halutaan välittää.

Kaiken kaikkiaan käyntikortti on kätevä tapa antaa yhteystiedot potentiaalisille asiakkaille ja luoda hyvä ensivaikutelma liiketoiminnan maailmassa.

Myyntiä edistävä somemainos
99€ / 5kpl

Sosiaalisen median mainokset ovat mainoksia, jotka näkyvät eri sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Nämä mainokset ovat erittäin kohdennettuja, sillä mainostaja voi valita tietyn kohdeyleisön, jolle mainos näkyy. Tämä johtuu siitä, että sosiaalisen median alustat keräävät tietoa käyttäjistään heidän käyttäytymisensä ja mieltymystensä perusteella.

Sosiaalisen median mainokset voivat olla eri muodoissa, kuten kuvamainos, videomainos, karusellimainos tai tarinamainos. Tehokkaat ja visuaalisesti oikein suunnitellut sosiaalisen median mainokset lisäävät yrityksen bränditietoisuutta, kasvattaa liikennettä verkkosivustolle ja lisää myyntiä.

Pakkaussuunnittelu edullisesti
alk. 149€

Pakkaussuunnittelu on prosessi, jossa suunnitellaan tuotteen pakkauksen ulkoasu sekä sen toiminnallisuus. Hyvä pakkaussuunnittelu houkuttelee kuluttajia ostamaan tuotteen, suojaa sitä kuljetuksen aikana, ja helpottaa sen säilyttämistä ja käyttöä.

Suunnittelussa tulee huomioida myös kestävän kehityksen periaatteet, kuten ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys. Pakkausmateriaalin valintaan vaikuttavat moninaiset tekijät, kuten tuotteen luonne, sen käyttötarkoitus, kestoikä, hinta ja pakkauslinjan tekniset rajoitteet.

Pakkaussuunnittelussa ollaan tarkkaavaisia ja keskitytään yksityiskohtiin, sillä se vaikuttaa suuresti tuotteen kaupalliseen menestykseen sekä asiakastyytyväisyyteen.

UKK - Usein kysytyt kysymykset graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän ala, joka yhdistää taidetta, teknologiaa ja viestintää. Sen tarkoituksena on suunnitella ja luoda visuaalisia elementtejä, kuten logot, julisteet, mainokset, käyttöliittymät ja kirjasimet, jotka välittävät tietyn viestin tai tukevat tietyt tavoitteet. Graafinen suunnittelu vaatii vahvaa kuvallista hahmotuskykyä, luovaa ajattelua ja teknisiä taitoja, kuten käyttöliittymäsuunnittelua, värinvalintaa, typografiaa ja kuvankäsittelyä. Hyvän graafisen suunnittelun pitäisi olla esteettisesti miellyttävää, helppolukuisuutta ja helppo muistettavuus, samalla kun se vastaa projektin tavoitteita ja yleisön tarpeita.

Graafinen ohjeisto on visuaalinen opas, joka määrittelee yrityksen tai organisaation graafiset elementit. Graafinen ohjeisto sisältää yleensä logon, fontit, värit, kuvat, typografian ja muut visuaaliset elementit, jotka yhdistävät yrityksen tai organisaation visuaaliseen identiteettiin. Graafinen ohjeisto on tärkeä, koska se auttaa varmistamaan, että kaikki yrityksen tai organisaation ulkoiset viestit ovat johdonmukaisia ja yhtenäisiä brändin arvojen ja tyylin kanssa. Se myös helpottaa eri tiimien ja toimittajien yhteistyötä ja varmistaa, että kaikki luodaan tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. Lopuksi graafinen ohjeisto auttaa yritystä tai organisaatiota erottumaan kilpailijoistaan ja edistämään tunnettuuttaan sekä luottamuksellisuuttaan asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Yritysilme kuvaa yrityksen visuaalista identiteettiä ja sitä miten yritys haluaa tulla näkyväksi asiakkaidensa ja sidosryhmien silmissä. Se koostuu yrityksen logosta, käytetyistä väreistä, typografiasta sekä muusta graafisesta materiaalista. Hyvä yritysilme on yhtenäinen ja helposti tunnistettava, ja sen avulla voidaan herättää mielenkiintoa ja luoda positiivista mielikuvaa yrityksestä.

Tämän lisäksi yritysilme voi kuvata myös yrityksen arvoja ja henkeä, ja sillä voidaan erottua kilpailijoista ja luoda brändiä. Yritysilmeen suunnittelu vaatii huolellista pohdintaa ja työtä, sillä se vaikuttaa merkittävästi yrityksen maineeseen ja menestykseen. On tärkeää, että yrityksen yritysilme on ajanmukainen ja mukautuu muuttuviin trendeihin ja markkinatilanteisiin.

Brändi luodaan yhdistämällä yrityksen visio, arvot ja tavoitteet tuotemerkkiin. Tärkein osa tässä on ymmärtää, mitä kuluttajat haluavat ja tarvitsevat. Tämä voidaan saavuttaa markkinatutkimuksen avulla. Brändin erottuvuus ja kilpailuetu luodaan luomalla uniikki yritysilme, joka kertoo yrityksen tarinan ja houkuttelee asiakkaita. Tämä ilme heijastetaan yrityksen verkkosivuille, markkinointimateriaaleihin ja mainoksiin. On tärkeää pysyä johdonmukaisena brändimielikuvan suhteen kaikessa mitä yritys tekee. Suhteiden rakentaminen asiakkaisiin on tärkeää brändi-identiteetin ylläpitämiseksi. Asiakkaiden tuen ja palautteen hyödyntäminen voi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa ja brändiään edelleen. Brändin rakentaminen on jatkuvaa ja vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja kehittämistä pysyäkseen kilpailukykyisenä ja relevanttina.

Lue tästä mainiosta kirjoituksesta lisää brändin rakentamisesta!

Käyntikortti on edelleen tärkeä työelämän väline, sillä se välittää ammatillista ja henkilökohtaista tietoa lyhyessä ja kätevässä muodossa. Kortilla on mahdollista jakaa yhteystietonsa nopeasti ja vaivattomasti uusien tuttavuuksien kanssa, jolloin se helpottaa verkostoitumista ja kommunikointia. Käyntikortit ovat myös ammattimaisen ja luotettavan yrityksen tai henkilön halutun imagon rakentamisessa. Tyylikäs ja laadukas kortti kertoo asiakkaalle tai kollegalle, että olet huolehtinut yksityiskohdista ja antaa positiivisen ensivaikutelman. Käyntikortin avulla voi myös erottua joukosta ja erityisesti ammattimaisten tapahtumien yhteydessä se on lähes välttämätön. Siksi kannattaakin panostaa käyntikorttiin ja huolehtia sen laadukkuudesta ja sisällöstä.

Sosiaalisen median mainoksessa on hyvä olla selkeä ja houkutteleva visuaalinen sisältö sekä lyhyt, tehokas ja kiinnostava viesti, joka herättää huomion ja saa käyttäjän reagoimaan mainokseen. Mainoksen tulee myös olla kohdennettu oikeille käyttäjille ja heidän kiinnostuksen kohteisiinsa perustuen. Hyvä mainos viestii selkeästi, mitä tuotetta tai palvelua mainostetaan ja mikä on sen hyöty käyttäjälle. Lisäksi kannattaa käyttää kutsuvaa CTA-painiketta, joka ohjaa käyttäjät eteenpäin toivottuun toimintoon, kuten tuotteen tilaamiseen tai verkkosivuille siirtymiseen. Mainoksen tulee olla myös selkeästi brändin identiteetin mukainen ja tukea brändin viestiä ja arvoja.