Logon suunnittelu nopeasti

Logon suunnittelu on erittäin tärkeää, kun halutaan rakentaa brändiä, joka on helposti tunnistettavissa ja erottuu kilpailijoista.  On tärkeää ottaa huomioon logon käyttötarkoitus. Hyvä logo on skaalautuva, joten se näyttää hyvältä sekä pienessä että suuressa koossa. Sillä pitäisi olla selkeä ja tunnistettava muoto, joka erottaa sen kilpailijoiden logosta.

Hyvä logo on myös kestävä ja ajanmukainen. Haluamme luoda logon, joka on ajassa kiinni, mutta ei vanhene nopeasti. Kokonaisuudessaan logon suunnittelu on kriittinen osa brändin rakentamisprosessia, ja sen tulisi heijastaa yrityksen identiteettiä ja arvoja.

Miten suunnitella yrityksen logo?

Suunnitteluprosessin ensimmäinen vaihe on brainstormata ideaa valitun teeman ympärille. Täytyy siis ymmärtää yrityksen brändi-identiteettiä ja tavoiteltavaa viestiä. Tämän jälkeen suunnittelija alkaa luoda logon peruselementtejä, kuten fontteja, värejä ja kuvioita.

Seuraavaksi kannattaa selvittää, mitä kilpailijat ovat tehneet, jotta voidaan erottua heistä. Logon muodot ja värit ovat tärkeitä, niiden tulisi olla selkeitä ja helposti muistettavia. Samalla on tärkeää muistaa, että logo toimii eri formaateissa, joten sen tulisi näyttää hyvältä niin printtiviestinnässä kuin verkkosivuillakin. Lopuksi kun logo on suunniteltu, yksi vaihtoehto on testata sitä eri kohderyhmillä ja kerätä palautetta, jotta voidaan varmistaa, että logo miellyttää ja yhdistää yrityksen visuaalisen identiteetin ja brändin.

Haluatko KaWinin tekevän sinulle logon?

Jos vastasit kyllä, mahtava kuulla ja saada sinut mahdollisesti asiakkaaksemme! Katso logon suunnittelun prosessi alta ja sen jälkeen ole yhteydessä niin aloitetaan yhteistyö!

Lupaamme luoda sinulle kokonaan tyhjästä ideasta valmiin logon alle viikossa! Tämä toki vaatii osallisuutta myös sinulta, eli kunhan vastaat riittävän nopeasti graafisen suunnittelijan viesteihin, sitä nopeammin logon itsellesi saat!

Päivä 1

Logon suunnittelun alkukartoitus

Alkuun kartoitetaan hieman sinun toimialaasi sekä yrityksen brändiä, mikäli sellainen on jo mietittynä.

Mietitään logossa käytettävät värit, mahdolliset graafiset elementit sekä typografia eli fonttityyli. On erittäin tärkeää tuoda tässä vaiheessa esille kaikki omat toiveesi logon suhteen.

Päivä 1

Päivät 2-4

Ensimmäiset vedokset logosta

Alkukartoituksen jälkeen graafinen suunnittelijamme ottaa projektin työn alle. Hän tekee logosta 2-4 versiota. Etenkin jos sinulla ei ole juuri yhtään ajatusta alkukartoituksen yhteydessä millaisen logon haluat, saat mahdollisesti useamman eri vedoksen.

Päivät 2-4

Päivä 5

Korjauskierros

Kun olet mahdollisista vaihtoehdoista valinnut logon, on sitä mahdollista vielä korjata ennen sen viimeistelyä ja sinulle toimittamista.

Eli siis, saat mallin joka voi olla mielestäsi valmis logo jo sellaisenaan. Jos se kuitenkin vaatii muokkausta, tämä on mahdollista ja yksi korjauskierros sisältyy hintaamme. 

Mikäli korjattavaa on vielä tämän jälkeen, kustannus on 80€/korjauskierros. 

Päivä 5

Päivä 6

Valmis logo käyttöön

Annettuasi hyväksynnän logolle, graafinen suunnittelijamme tekee logosta:

  • bittikartan PNG-muodossa (kuvatiedosto) 1000px x 1000px
  • vektortiedoston SVG-muodossa
  • asiakirjan PDF-muodossa

Näin ollen pystyt käyttämään logoa moneen eri tarkoitukseen, oli se sitten printtauspalvelu, someen tai verkkosivuille logon lisääminen jne.

Päivä 6

UKK - Usein kysytyt kysymykset logon suunnittelu

Logon suunnittelun hinta koostuu erilaisista tekijöistä, kuten alkukartoituksesta, tietojen keräämisestä ja tutkimuksesta sekä suunnittelutyön määrästä.

Logon suunnittelu voi kestää eri ajan verran riippuen monista tekijöistä, kuten logon monimutkaisuudesta, suunnittelijan taidoista ja asiakkaan tarpeista. Yksinkertaiset logot, joissa on vähän yksityiskohtia, voidaan suunnitella muutamassa tunnissa, kun taas monimutkaiset ja yksityiskohtaiset logot voivat kestää useita päiviä. Kaiken kaikkiaan aikaa kuluu yleensä viikosta pariin kuukauteen logon suunnittelijasta riippuen.

KaWin pyrkii priorisoimaan työt ja toimittaa logon jopa alle viikossa!

Logojen hinnat vaihtelevat suuresti riippuen useista tekijöistä, kuten suunnittelijan kokemuksesta, projektin vaatimuksista ja käytettyjen tuntien määrästä. Yksinkertaiset logot voivat maksaa muutamia satoja euroja, kun taas monimutkaiset logot isommille yrityksille voivat maksaa jopa tuhansia euroja. On myös olemassa erilaisia logojen suunnittelupalveluita, kuten kilpailuun perustuvia sivustoja, joissa suunnittelijat kilpailevat logojen suunnittelusta ja voittaja saa palkkion. Tärkeintä on löytää osaava ja luotettava suunnittelija, joka pystyy luomaan laadukkaan ja edustavan brändilogon.

KaWin tarjoaa aina kiinteähintaisen logon suunnittelun. Meidän kautta logon hinta on 199€.

Logo tarkoittaa yrityksen graafista tunnusta ja sisältää liikemerkin ja logotyypin tai vaihtoehtoisesti vain toisen näistä.

Logotyyppi on kirjaimista koostuva logon versio. Tässä oikean fontin valinta on tärkeässä roolissa.

Liikemerkki on ikoni, eli graafinen elementti. 

Erilaiset markkinointitoimistot sekä graafiset suunnittelutoimistot tarjoavat logon suunnittelun palveluita.

KaWin on pieni kotimainen verkkosivuja ja graafista suunnittelua tarjoava yritys jolta saat logon aina kiinteään hintaan vain 199€!

Logo on tärkeä, koska se toimii yrityksen visuaalisena tunnuksena ja erottaa sen kilpailijoista. Hyvin suunniteltu logo on helposti tunnistettavissa ja muistettavissa, mikä auttaa brändin rakentamisessa ja asiakaskunnan sitouttamisessa. Logo on usein ensimmäinen asia, jonka asiakkaat näkevät yrityksestä, ja se voi luoda positiivisen vaikutelman asiakkaalle, joka voi olla tärkeä tekijä ostopäätöksen tekemisessä. Lisäksi logo voidaan käyttää markkinointimateriaaleissa, verkkosivuilla, tuotteissa ja sosiaalisen median profiileissa, mikä lisää sen arvoa brändin tunnistettavuuden edistämisessä. Lopuksi, hyvin suunniteltu logo voi myös edustaa yrityksen arvoja ja tavoitteita, mikä voi auttaa asiakkaita tuntemaan henkilökohtaista yhteyttä yritykseen.